Pravno obvestilo
LIDL OVIRATLON

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah je Športno društvo Oviratlon nosilec vseh materialnih avtorskih pravic vsebin na spletnih straneh www.oviratlon.si. Društvo dovoljuje uporabo vsebin v nekomercialne namene, pri čemer se uporabnik obveže k navedbi natančnih podatkov v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Športno društvo Oviratlon dovoljuje pretakanje, tiskanje in uporabo vsebin zgolj in samo z namenom branja in pregledovanja v zasebne nekomercialne namene.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Športnega društva Oviratlon vsebin in elementov spletnih strani ni dovoljeno pretakati, prepisovati, razmnoževati, kopirati, distribuirati, pošiljati po pošti ali kakor koli drugače razširjati v komercialne namene.

Resničnost in verodostojnost osebnih podatkov

S posredovanjem vaših osebnih podatkov zagotavljate njihovo resničnost in verodostojnost. Vsakršna zloraba osebnih podatkov za namene lažnega predstavljanja oziroma kraje identitete je kaznivo.

Varovanje osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabljali in shranjevali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S posredovanjem svojih osebnih podatkov Športnemu društvu Oviratlon dovoljujete zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov za sledeče interne namene: statistične obdelave, segmentacijo uporabnikov (kupcev), obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugi fizični ali pravni osebi.

Navedene osebne podatke lahko Športno drštvo Oviratlon hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve uporabnika. Uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Omejitev odgovornosti

Športno društvo Oviratlon bo skušalo zagotavljati nemoteno delovanje in dostop do svojih spletnih strani, pri čemer zavrača vsakršno materialno ali nematerialno odgovornost, ki bi uporabniku nastala zaradi motenj  delovanju spletnih strani društva. Prav tako ne Športno društvo Oviratlon ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, same uporabe, omejenosti ali nezmožnosti uporabe informacij, objavljenih na spletnih straneh www.oviratlon.si.

Športno društvo Oviratlon bo v okviru svojih zmožnosti skušalo nuditi posodobljenost in pravilnost vsebin na svojih spletnih straneh.

Pomembno

Vsebine spletnih strani www.oviratlon.si so zgolj informativne narave, zato Športno društvo Oviratlon nikakor ne more odgovarjati za njihovo točnost, veljavnost, popolnost in ažurnost. Prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za oblike in vsebine povezanih spletnih mest.

Športno društvo Oviratlon si pridržuje pravico, da vsebine spletni strani in tega pravnega obvestila spreminja brez predhodne najave. Uporabnik spletnih vsebin z obiskom in uporabo storitev spletnih strani Športnega društva Oviratlon s tem pravnim obvestilom soglaša in ga sprejema.